Insert title here

Có 17 thủ tục phù hợp với tìm kiếm

STT Mã số Tên thủ tục hành chính Mức dịch vụ công Lĩnh vực Thao tác
1 1.005086 Tuyển sinh đi học nước ngoài bằng học bổng ngân sách Nhà nước, học bổng Hiệp định và học bổng khác do Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý 3 Đào tạo với nước ngoài
2 2.000680 Sửa đổi, bổ sung, gia hạn Quyết định hoạt động Văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài tại Việt Nam 3 Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
3 1.002566 Chuyển từ một trường học ở nước ngoài về học ở một trường tại Việt Nam 3 Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
4 1.001501 Chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài tại Việt Nam theo đề nghị của tổ chức, cơ sở giáo dục nước ngoài thành lập văn phòng đại diện 3 Đào tạo với nước ngoài
5 2.000545 Cho phép thành lập cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam theo đề nghị của cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài, tổ chức quốc tế liên chính phủ 3 Đào tạo với nước ngoài
6 1.002543 Gia hạn thời gian học tập cho lưu học sinh để hoàn thành khóa học 3 Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
7 2.000451 Thành lập văn phòng đại diện của cơ sở giáo dục nước ngoài tại Việt Nam 2 Đào tạo với nước ngoài
8 2.000462 Giải thể cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông do cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài, tổ chức quốc tế liên chính phủ thành lập, phân hiệu của cơ sở giáo dục đại học có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam 3 Đào tạo với nước ngoài
9 1.001694 Cử đi học nước ngoài 2 Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
10 3.000025 Thay đổi nước đến học hoặc ngành học 2 Đào tạo với nước ngoài
11 1.002499 Tiếp nhận lưu học sinh về nước 3 Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
12 1.000915 Công nhận văn bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp, bằng tốt nghiệp cao đẳng, bằng tốt nghiệp đại học, bằng thạc sĩ và bằng tiến sĩ do cơ sở nước ngoài cấp 3 Hệ thống văn bằng, chứng chỉ
13 1.001955 Cấp thẻ Kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục 3 Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
14 B-BGD-285126-TT Tiếp nhận lưu học sinh nước ngoài diện Hiệp định vào học tại Việt Nam 4 Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
15 1.001951 Cấp lại thẻ Kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục 3 Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
16 B-BGD-285181-TT Tuyển chọn và cử nghiên cứu sinh đi đào tạo ở nước ngoài 4 Giáo dục Đại học
17 1.005092 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc 3 Hệ thống văn bằng, chứng chỉ

Hiển thị từ 1 đến 17 trong tổng số 17 kết quả.

Số hàng mỗi trang     Trang    của  1